Të bëjmë SINONIM (Brand) i cili do të jetë lider rajonal, ta ruajmë traditën, thjeshtë të jemi subjekt i përgjegjshëm shoqëror që do të prezentojë shembull në shoqëri dhe më gjërë.