•  Ekosharri është koompani e cila ekziston 14 vjet, dhe për këtë periudhë të shkurtër të ekzistencës së saj shënon trend rritës në zhvillim.
  •  Në periudhën e kaluar vazhdimisht është e pranishme në treg me tendencë të bëhet kompani e orientuar aktive eksportuese.
  •  Ekosharri prodhon 912 ton djathë, 200 ton kashkavall dhe 150 ton djathë të fortë në vit.
  •  Ekosharri është bartës i shenjës për cilësi të prodhimeve prej mishi dhe qumështi nga grupi i prodhimeve prej qumështi si një nga tetë ndërmarrjet që bartin këtë shenjë.
  •  Prodhimet e Ekosharrit vazhdimisht janë të kontrolluar nga të gjithë institucionet relevante ne Maqedoni. Nga Enti për Mbrojtje Shëndetësore i Republikës së Maqedonisë, nga laboratori Land O’Lakes, Inc. etj.
  •  Pesë prodhimet e Ekosharrit janë bartës të shenjës për cilësi. Në secilin prej këtyre prodhimeve kryhen nga 180 testime dhe kontrolle në afat vjetor ose gjithsej 900 testime në vit.
  •  Prodhimet e Ekosharrit nëpërmjet qendrave më të mëdha distributive plasohen në më shumë se 250 objekte të shitjes me pakicë.
  •  Ekosharri është përpunues udhëheqës i qumështit në rrajonin e Bjeshkëve të Sharrit.