Ekosharr është kompani e cila me mënyrën e prodhimit, traditën, cilësinë dhe përparimin e vazhdueshëm e ngren nivelin e kënaqjes së nevojave të konsumatorëve tanë dhe shoqërisë në tërësi.