Tradita dhe ekologjia
Mjeshtëria në bërjen e djathit dha kashkavallit në recetat e vjetra të vërtetuara me shfrytëzimin e të mirave natyrore të rajonit tonë, d.m.th. natyra e paprekur, shtrirjet e kullotave dhe burimet e pashterura te ujit të kthjellët, na japin të drejtë të krenohemi dhe të besojmë se është një bashkëdyzim i papërsëritshëm, i cili na ofron përparësi të mëdha.Mjeshtëria dhe teknologjia
Përdorimi i teknologjisë së përsosur dhe mjeshtëria e mjeshtërve tanë të vyeshëm i bëjnë prodhimet tona të jenë dhuratë e vërtetë për çdo tryezë.Besimi dhe përgjegjësia
I plotësojmë premtimet tona. Të përgjegjshëm jemi ndaj bashkëpunëtorëve dhe konsumatorëve. I ndihmojmëshoqërisë dhe e ruajmëambientin në të cilin punojmë.Transparenca dhe toleranca
I respektojmë qëndrimet dhe mendimet e huaja, jemi të hapur për bashkëpunim dhe shkëmbim përvojash. I respektojmë mënyrat e ndryshme të jetesës, kulturës dhe traditës. Përkrahim t